f r
^

15 юни 2018 // 19:30 ч

Централен военен клуб


Инголф Вундер

Людмил Ангелов
Ина Кънчева
Ицко Финци


ОГЛЕДАЛО
кабаре и други истории

Купи билет

„Кабаре“ – вълнуващ свят, някак приказен и нереален, театрално-пищен, разточително-показен, понякога ликуващ, често носталгичен…

Сега в София няма нито едно.

А в Берлин, Париж, Ню Йорк някога е било пълно с кабарета! Най-различни: поетични, танцувални, екзотични, фриволни, изискани…

Кабарето е непременно специално. И там витае дух на свобода.
Място за смела сатира, ирония и провокация.

Като погледнете списъка на композиторите, които са писали песни за кабаре, ще се смаете. Все автори в челната кохорта на световната музика. И то по текстове на знаменити поети – и за времето си, и за всички времена, което го правръща в класика.

Песни за парадоксите на живота. За уж познатите неща, но погледнати през чудновата призма..

Точно от такива дръзки песни е програмата на нашето кабаре, от композитори като Курт Вайл, Арнолд Шьонберг, Ерик Сати, Уилям Болком, Стивън Зондхайм, Самуел Барбър и др. и текстове от големи умове и разкази на човешки съдби.

Ще се държим свободно, ще се забавляваме, ще си вземем напитка, ще си запалим цигара, ще споделим усмивка.

В залата на Военния клуб, в една юнска софийска вечер(15.06.2018), в ситуация на музикална илюзия, където публиката не е само зрител. Тя е част от кабарето, споделяща иронията със самите себе си, наслаждаваща се на изобилието от изразни средства.

Правим го заедно. Ина Кънчева – оперна певица, Людмил Ангелов – пианист и Ицко Финци – актьор с цигулка.

Изобразителните видения са на художничката Тита Койчева, а драматургичните подсказки – на режисьора Лиза Боева.

Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×