f r
^

28 септември 2018 // 19:30 ч

Централен военен клуб

Mарио Хосен,
цигулка (България)

Антон Никулеску,
виолончело (Румъния)

Людмил Ангелов,
пиано (България)

Марио Хосен
Mарио Хосен

Антон Никулеску
Антон Никулеску

Людмил Ангелов
Людмил Ангелов

Купи билет

Камерен концерт

.
Лудвиг ван Бетовен
(1770-1827)
Трио в си-бемол мажор Oп. 11 за пиано, цигулка и виолончело
      Allegro con brio
      Adagio
      Tema: Pria ch’io l’impegno – Allegretto.
.
Клод Дебюси
(1862-1918)
Трио за цигулка, виолончело и пиано в сол мажор
      Andantino con allegro molto
      Scherzo: Moderato con allegro-Un poco più lento-Tempo I
      Andante espressivo
      Finale: Appassionato
.
.
Пауза
.
.
Феликс Менделсон
(1809-1847)
Tрио за цигулка, виолончело и пиано в ре минор Oп. 49
      Molto allegro agitato
      Andante con moto tranquillo
      Scherzo: Leggiero e vivace
      Finale: Allegro assai appassionato
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×