f r
^

24 октомври 2020 // 19:30 ч

Зала „България“

Минчо Минчев,
цигулка,
Людмил Ангелов,
пиано

Минчо Минчев
Минчо Минчев

Людмил Ангелов
Людмил Ангелов

Билети в мрежата на Eventim и касата на „Кантус Фирмус“ в зала „България“.

Камерен концерт

.
Томазо Витали
(1663-1745)
Шакона в Сол минор
.
Лудвиг ван Бетовен
(1770-1827)
Соната №5 във Фа мажор, Оп. 24 „Пролетна“
      Allegro
      Adagio molto espressivo
      Scherzo: Allegro molto
      Rondo: Allegro ma non troppo
.
Алфред Шнитке
(1934-1998)
Сюита в старинен стил
      Пасторал
      Балет
      Менует
      Фуга
      Пантомима
.
Цезар Франк
(1822-1890)
Соната в Ла мажор
      Allegretto ben moderato
      Allegro
      Ben moderato: Recitativo-Fantasia
      Allegretto poco mosso
.
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×