f r
^

01 декември 2018 // 19:30 ч

Зала “България”, съвместно със Софийска филхармония

Александрина Пендачанска,
сопран (България)

и Людмил Ангелов,
пиано (България)

с участието на музиканти от Софийска филхармония

Александрина Пендачанска
Александрина Пендачанска

Людмил Ангелов
Людмил Ангелов

Купи билет

Камерен концерт

.
Сергей
Рахманинов
(1873-1943)
Шест романса Оп. 38:
      1. Ночью в саду у меня
           1. К ней
           2. Маргаритки
           3. Крысолов
           4. Сон
           5. Ау!
.
Морис Равел
(1875-1937)
Мадагаскарски песни за сопран, флейта,
виолончело и пиано:
      1. Nahandova / Красивата Наандова
           1. Aoua / Не вярвай на белите
           2. Il est doux / Сладко е да се излежаваши
.
.
Пауза
.
.
Клод Дебюси
(1862-1918)
Лунна светлина
.
Дмитрий
Шостакович
(1906-1975)
Седем романса по поеми от Александър Блок
за сопран, цигулка, виолончело и пиано Оп. 127:
      1. Песня Офелии
      2. Гамаюн, птица вещая
      3. Мы были вместе
      4. Город спит
      5. Буря
      6. Тайные знаки
      7. Музыка
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×