f
^

Пиано екстраваганца 2023

Концертът на Епифанио Комис на 25.11.2023 г. се отменя поради заболяване на артиста.

Масимо Мерчели и Людмил Ангелов

18.10.2023

Масимо Мерчели и Людмил Ангелов

Камерен концерт на Масимо Мерчели, флейта и Людмил Ангелов, пиано.

Георги Василев

25.10.2023

Георги Василев

Клавирен рецитал на Георги Василев.

Николас Джакомели

28.10.2023

Николас Джакомели

Клавирен рецитал на Николас Джакомели.

Павел Кашпар

3.11.2023

Павел Кашпар

Клавирен рецитал на Павел Кашпар.

Вадим Холоденко

9.11.2023

Вадим Холоденко

Клавирен рецитал на Вадим Холоденко.

Епифанио Комис

25.11.2023

Епифанио Комис

Концертът се отменя поради заболяване на артиста.

Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×
Покана
Станете част от нашия пиано бюлетин и получавайте първи новини за фестивала, специални концерти и изключителни събития в света на пианото.
Не показвай повече