f r
^

Пиано екстраваганца 2020

Бюлент Бездюз и Людмил Ангелов

02.10.2020

Бюлент Бездюз
и Людмил Ангелов

Камерен концерт на Бюлент Бездюз, тенор (Турция) и Людмил Ангелов, пиано (България).

Рада Чомакова

07.10.2020

Рада Чомакова

Клавирен рецитал на Рада Чомакова.

Анфиса Бобилова и Димитър Кънчев

09.10.2020

Анфиса Бобилова
и Димитър Кънчев

Клавирен рецитал на Анфиса Бобилова (Украйна) и Димитър Кънчев (България).

Сергей Редкин

14.10.2020

Сергей Редкин

Клавирен рецитал на Сергей Редкин (Русия).

Минчо Минчев и Людмил Ангелов

24.10.2020

Минчо Минчев и Людмил Ангелов

Камерен концерт на Минчо Минчев, цигулка и Людмил Ангелов, пиано.

Ростислав Йовчев

10.11.2020

Ростислав Йовчев

Клавирен рецитал на Ростислав Йовчев.

Мария-Десислава Стойчева

13.11.2020

Мария-Десислава Стойчева

Клавирен рецитал на Мария-Десислава Стойчева.

Антонио ди Кристофано

20.11.2020

Антонио ди Кристофано

Клавирен рецитал на Антонио ди Кристофано (Италия).

 
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×
Покана
Станете част от нашия пиано бюлетин и получавайте първи новини за фестивала, специални концерти и изключителни събития в света на пианото.
Не показвай повече