f
^

Програма „Приятелски принос“

Бихте ли желали да станете
подкрепител на дейностите на фестивала?

Как Ви се струва идеята да подпомагате един фестивал доказал мястото си на българската и международна културна сцена?

Участвайте като приятел или анонимен дарител!

Различните видове подпомагане по програмата ПРИЯТЕЛСКИ ПРИНОС имат следните имена и параметри:

 • Приятел Джуниър (за лица до 25 годишна възраст) – 20 лева.
 • Приятел – 50 лева.
 • Почетен приятел – 100 лева.
 • Меценат – 250 лева.
 • Почетен меценат – 500 лева.
 • Корпоративен приятел – 2500 лева.
 • Почетен корпоративен приятел – 5000 лева.
 • Пожизнен приятел на фестивала – за подпомагане в размер над 5000 лева.
Какво означава да се присъедините
като Приятел на фестивала?

Програмата ни „ПРИЯТЕЛСКИ ПРИНОС” е адресирана както към отделни личности, така и към фирми или корпорации, в чиито интереси е да допринесат за развитието и представянето на музикалното наследство на най-универсалния музикален инструмент – пианото – чрез фестивала Пиано Екстраваганца.

В нашия фокус е да развием познания и отношение към класическата музика и в частност клавирната и камерната музика. Предоставяме подиум за изява както на утвърдени и ярки музиканти от световната сцена, така и на млади музиканти, като държим да подчертаем тънката червена линия за приемственост между поколенията. В идеите ни са заложени концепции, чрез които да дадем една различна перспектива за общуване в социалната среда чрез изкуството и универсалния език на музиката. Среда за естествено смесване на различни култури чрез една естетика, а именно споделеното преживяване на измерението музикално изкуство.

В генезиса на фестивала е заложено по-голямата част на неговото финансиране да разчита на дарения. Негов организатор е фондация Пиано Екстраваганца, регистрирана като юридическо лице с общественополезна дейност.

С осмото си издание Фестивал Пиано Екстраваганца започва да развива нова посока в установяването на трайни партньорски взаимоотношения, като търси съмишленици с които да започне рамка на работа, посветена на активната творческа и концертна дейност.

 

 

Срокът за регистриране в програмата „ПРИЯТЕЛСКИ ПРИНОС“ е до 20.10.2023 г.

Ако желаете да се регистрирате, моля попълнете регистрационната форма и изпратете съответната сума по банков път на следната сметка:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД – клон СОФИЯ
София, ул. Г.С.Раковски 103
ФОНДАЦИЯ ПИАНО ЕКСТРАВАГАНЦА
IBAN : BG42 CECB 9790 10C4 1225 00
BIC : CECBBGSF
Основание за плащане:
Дарение „Приятелски принос“ 2023

Ако имате въпроси, моля пишете ни на p.extravaganza@gmail.com

Пиано Екстраваганца е проект посветен на възстановяване на световното музикално наследство и връщане към концертния подиум на забравени или малко познати произведения, редом с обичаните и много изпълнявани шедьоври от класическия репертоар. Благодарение на тази си специфика, фестивалът е един от двете ексклузивни събития в световен мащаб, фокусирани към представянето на подобна програма от произведения.

В рамките на фестивала се провежда и важната образователна инициатива Ден на отворени врати “Приятели на пианото”, предизвикваща голям интерес от страна на публиката и подрастващото поколение пианисти. Чрез тази и други инициативи, фондация Пиано Екстраваганца поддържа една от своите цели – да насърчава и подпомага реализацията на идващите поколения от млади музиканти на България.

За всичко гореспоменато бихме искали да благодарим предварително за щедростта на Приятелите на фестивала, без чиято помощ и безспорна подкрепа не би било възможно да се радваме на неговото съществуване. Съглашения и подпомагане от такъв тип са изключително ценни за нашата общност, която е отворена за нови взаимоотношения и вдъхновението, което те винаги предизвикват.

Като Приятел на фестивала Пиано Екстраваганца имате право на следните привилегии:

 • Вашето име да бъде включено в списъка на Приятели на Пиано Екстраваганца, публикуван в книжката на фестивала през 2023 година, както и в уебсайта на фестивала.
 • Да получавате по мейл дигиталните информационни бюлетини на фестивала с новостите за предстоящото издание на фестивала, на посочен от Вас мейл адрес.
 • Определен брой безплатни билети, според избрания от Вас вид на подпомагане.
 • Предварителна резервация на билети за всички концерти от изданието на фестивала през 2023 г.
 • Допълнителни привилегии, според избрания от Вас вид на подпомагане.

Освен това, според избрания от Вас вид подпомагане, получавате следните привилегии:

 • Приятел Джуниър – 25 лева:
  • 1 безплатен билет по свободен избор.
  • Безплатен достъп до една репетиция на артист по свободен избор.
  • Една фланелка на фестивала безплатно.
 • Приятел – 50 лева:
  • 2 безплатни билета по свободен избор.
  • Две фланелки на фестивала безплатно.
  • Безплатна книжка на фестивала.
 • Почетен приятел – 100 лева:
  • 3 безплатни билета по свободен избор.
  • Две безплатни фланелки на фестивала.
  • Две безплатни книжки на фестивала.
  • Безплатен компактдиск, на един от артистите гостуващи на фестивала, с негов автограф.
 • Меценат – 250 лева:
  • 5 безплатни VIP билета по свободен избор.
  • Две безплатни фланелки на фестивала.
  • Две безплатни книжки на фестивала.
  • Два безплатни компактдиска на артисти гостуващи на фестивала, с техни автографи.
 • Почетен меценат – 500 лева:
  • 6 безплатни VIP билета по свободен избор.
  • Две безплатни фланелки на фестивала.
  • Две безплатни книжки на фестивала.
  • Три безплатни компактдиска на артисти гостуващи на фестивала, с техни автографи.
  • Покана за двама души за официалния коктейл на фестивала.
 • Корпоративен приятел – 2500 лева:
  • 10 безплатни VIP билета + 10 безплатни билета, по свободен избор.
  • 10 безплатни фланелки на фестивала.
  • Предварително заявен брой безплатни книжки на фестивала.
  • Пет безплатни компактдиска на артисти гостуващи на фестивала, с техни автографи.
  • Безплатна реклама на една страница и публикуване на корпоративното лого в книжката на фестивала.
  • Публикуване на корпоративното лого в уебсайта на фестивала, в секцията „Партньори“.
  • Покана за официалната пресконференция на фестивала.
  • Предварително заявен брой покани за официалния коктейл на фестивала.
 • Почетен корпоративен приятел – 5000 лева:
  • 20 безплатни VIP билета + 20 безплатни билета, по свободен избор.
  • 20 безплатни фланелки на фестивала.
  • Предварително заявен брой безплатни книжки на фестивала.
  • Десет безплатни компактдискове на артисти гостуващи на фестивала, с техни автографи.
  • Безплатна реклама на две страници и публикуване на корпоративното лого в книжката на фестивала.
  • Публикуване на корпоративното лого в уебсайта на фестивала, в секцията „Партньори“.
  • Поставяне на корпоративни ролбанери във фоайето на концертната зала, на всички концерти от фестивала.
  • Покана за официалната пресконференция на фестивала.
  • Предварително заявен брой покани за официалния коктейл на фестивала.
  • Покана за вечеря за 2 души, с някой от гостуващите артисти на фестивала, по избор.
 • Пожизнен приятел на фестивала – всички изброени привилегии са пожизнени и ще важат за всички следващи издания на фестивала:
  • По 4 VIP билета за всички концерти на фестивала и други концерти организирани от фондация Пиано Екстраваганца.
  • Две безплатни фланелки на фестивала.
  • Подарък компактдискове на гостуващи артисти, с техни автографи.
  • Снимки на гостуващи артисти, с техни автографи.
  • Безплатни книжки на фестивала.
  • Предварително заявен брой покани за официалния коктейл на фестивала.
  • Предварително заявен брой покани за вечеря за 2 души, с някои от гостуващите артисти на фестивала, по избор.
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×