f
^

14 октомври 2020 // 19:30 ч

Софийска градска художествена галерия

Сергей Редкин,
пиано (Русия)

Сергей Редкин

Билети в мрежата на Eventim и касата на „Кантус Фирмус“ в зала „България“.

Клавирен рецитал

.
Лудвиг ван Бетовен-Ференц Лист Симфония № 3, S. 464 No. 3
      Allegro con brio
      Marcia funebre: Adagio assai
      Scherzo: Allegro vivace
      Finale: Allegro molto
.
Николай Капустин 10 багатели, Оп. 59:
      Allegro
      Larghetto
      Allegro moderato
      Allegretto
      Largo
      Comodo
      Vivace
      Adagio
      Allegretto
      Giocosamente
.
Сергей Прокофиев Соната № 7, Оп. 83
      Allegro inquieto
      Andante caloroso
      Precipitato
.
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×