f
^

07 октомври 2020 // 19:30 ч

Камерна зала „България“

Рада Чомакова,
пиано (България)

Рада Чомакова

Билети в мрежата на Eventim и касата на „Кантус Фирмус“ в зала „България“.

ЦИКЪЛ
„ПРИЕМСТВЕНОСТ – УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ“

Клавирен рецитал

.
Едвард Григ
(1843-1907)
Соната Оп. 7
      Allegro moderato
      Andante molto
      Alla menuetto, ma poco più lento
      Finale: Molto allegro
.
Сергей Прокофиев
(1891-1953)
3 Пиеси из цикъла „Ромео и Жулиета“, Оп. 75:
      Жулиета девойка
      Меркуцио
      Монтеки и Капулети
.
Пьотр Илич Чайковски
(1840-1893)
3 Пиеси:
      Размишление, Оп. 72 №5
      Сантиментален валс, Оп. 51 №6
      Думка, Оп. 59
.
.
В партньорство с Нов български университет
.
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×