f
^

09 октомври 2020 // 19:30 ч

Камерна зала „България“

Димитър Кънчев,
пиано (България),
Анфиса Бобилова,
пиано (Украйна)

Анфиса Бобилова
Анфиса Бобилова

Димитър Кънчев
Димитър Кънчев

Билети в мрежата на Eventim и касата на „Кантус Фирмус“ в зала „България“.

ЦИКЪЛ „ПРИЕМСТВЕНОСТ – УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ“

Клавирен рецитал

.

В изпълнение на Димитър Кънчев

.
Йоханес Брамс
(1833-1897)
2 Капричиа из Оп. 76:
      №1 Un poco agitato
      №2 Allegretto non troppo
.
Цезар Франк
(1822-1890)
Прелюд, хорал и фуга
.
Сергей Прокофиев
(1891-1953)
Соната №2, Оп. 14
      Allegro ma non troppo
      Allegro marcato
      Andante
      Vivace
.

В изпълнение на Анфиса Бобилова

.
Фридерик Шопен
(1810-1849)
2 Пиеси:
      Ноктюрно, Оп. 27 №1
      Скерцо, Оп. 54
.
Александър Скрябин
(1872-1915)
2 Поеми, Оп. 32
.
Сергей Рахманинов
(1873-1943)
3 Прелюда:
      Оп. 32 №12
      Оп. 23 №4
      Оп. 23 №7
.
Анфиса Бобилова
(1992)
Reflection
.
Морис Равел
(1875-1937)
Alborada del gracioso
.
.
В партньорство с Нов български университет
.
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×