f r
^

01 октомври 2018 // 19:30 ч

Камерна зала “България”, съвместно със Софийска филхармония

Мариан Собула (Полша)

Мариан Собула
Купи билет

Клавирен рецитал

.
Фр. Шопен
(1810-1849)
Скерцо в си минор Oп. 20
.
Фр. Шопен Скерцо в си-бемол минор Oп. 31
.
Фр. Шопен Анданте спианато
и Голям Брилянтен Полонез Oп. 22
.
.
Пауза
.
.
И. Падеревски
(1860-1941)
Ноктюрно в си-бемол мажор Oп. 16 №4
.
И. Падеревски Легенда в ла-бемол мажор Oп. 16 №1
.
И. Падеревски Фантастичен краковяк Oп. 14 №6
.
Фр. Шопен Валс в ла-бемол мажор Oп. 34 №1
.
Фр. Шопен Полонез в ла-бемол мажор Oп. 53
.
.
Със съдействието на Полския институт
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×