f r
^

02 октомври 2018 // 19:30 ч

Камерна зала “България”, съвместно със Софийска филхармония

Верустиния Щур-Овчинникова,
цигулка,

Илья Овчинников,
пиано (Русия)

Верустиния Щур-Овчинникова Илья Овчинников
Купи билет

Камерен концерт

.
Роберт Шуман
(1810-1856)
Соната за цигулка и пиано в ре минор Оп. 121
      Ziemlich langsam – lebhaft
      Sehr lebhaft
      Leise, einfach
      Bewegt
.
Сергей
Рахманинов
(1873-1943)
Вариации върху тема от Корели в ре минор Оп. 42
.
.
Пауза
.
.
Сергей
Прокофиев
(1891-1953)
Соната за цигулка и пиано в ре мажор Оп. 94bis
      Moderato
      Scherzo: Presto
      Andante
      Allegro con brio
.
Mорис Равел
(1875-1937)
Концертна рапсодия “Циганка” в ре минор
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×