f r
^

03 октомври 2018 // 19:30 ч

Камерна зала “България”, съвместно със Софийска филхармония

Никола Бурдонкъл (Франция)

Никола Бурдонкъл
Купи билет

Клавирен рецитал

.
Исаак Албенис
(1860-1909)
Сюита “Иберия”, първа тетрадка:
      Evocación
      El Puerto
      El Corpus en Sevilla
.
Ерик Сати
(1866-1925)
Petite ouverture à dancer
.
Ерик Сати Gymnopédie №1
.
Ерик Сати Gnossienne №1
.
Ерик Сати Le piccadilly
.
Енрике Гранадос
(1867-1916)
El pelele
.
.
Пауза
.
.
Морис Равел
(1875-1937)
Gaspard de la nuit
      Ondine
      Le Gibet
      Scarbo
.
Aлберто Хинастера
(1916-1983)
3 Аржентински танца Оп. 2:
      Danza del viejo boyero
      Danza de la moza donosa
      Danza del gaucho matrero
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×