f r
^

04 октомври 2018 // 19:30 ч

Камерна зала “България”, съвместно със Софийска филхармония

София Хазе (Германия)

Едуардо Понсе (Испания)

Клавирно дуо Атлантис - София Хазе, Едуардо Понсе
Купи билет

Клавирен рецитал

Клавирно дуо “Атлантис”
.
Испанска серенада
.
Морис Равел
(1875-1937)
Испанска рапсодия (транскрипция за две пиана)
      Prélude á la Nuit
      Malagueña
      Habanera
      Feria
.
Исаак Албенис
(1860-1909)
El Polo из Сюита Иберия
.
Клод Дебюси
(1862-1918)
La Puerta del vino из Прелюдии, тетрадка II
.
Исаак Албенис Lavapiés из Сюита Иберия
.
Хавиер Монсалвадже
(1912-2002)
Три дивертименти за пиано на 4 ръце:
      Chotis
      Habanera
      Vals–Jota
.
.
Пауза
.
.
Жоан Гинжоан
(1931)
Flamenco II за две пиана
.
Мануел де Файя
(1876-1946)
Homenaje a la tumba de Debussy
.
Клод Дебюси
(1867-1916)
La sérénade interrompue из Прелюдии, тетрадка I
.
Мануел де Файя Fantasía Baetica
.
Карлос Суриняк
(1915-1997)
Flamenquerías за две пиана:
      Soleares
      Romanca
      Sevillanas
.
Мануел де Файя Танц на огъня за две пиана
.
.
Със съдействието на Посолството на Кралство Испания
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×