f
^

1 ноември 2022 // 19:30 ч

Софийска опера и балет


Песенен концерт – спектакъл

с
Давиде Дамяни, баритон, Людмил Ангелов, пиано и Анна Хоп, хореограф и балерина

Давиде Дамяни
Давиде Дамяни

Людмил Ангелов
Людмил Ангелов

Анна Хоп
Анна Хоп

.
Фр. Шуберт “Зимен път”, D. 911
      Gute Nacht (Mässig) / Лека нощ
      Die Wetterfahne (Ziemlich geschwind) / Ветропоказателят
      Gefrorne Tränen (Nicht zu langsam) / Замръзнали сълзи
      Erstarrung (Ziemlich schnell) / Вцепенение
      Der Lindenbaum (Mässig) / Липата
      Wasserflut (Langsam) / Поток
      Auf dem Flusse (Langsam) / По реката
      Rückblick (Nicht zu geschwind) / Възпоменание
      Irrlicht (Langsam) / Блуждаещ огън
      Rast (Mässig) / Отдих
      Frühlingstraum (Etwas bewegt) / Пролетен сън
      Einsamkeit (Langsam) / Самота
      Die Post (Etwas geschwind) / Пощата
      Der greise Kopf (Etwas langsam) / Старческата глава
      Die Krähe (Etwas langsam) / Враната
      Letzte Hoffnung (Nicht zu geschwind) / Последна надежда
      Im Dorfe (Etwas langsam) / На село
      Der stürmische Morgen (Ziemlich geschwind, doch kräftig) / Бурното утро
      Täuschung (Etwas geschwind) / Измама
      Der Wegweiser (Mässig) / Пътепоказателят
      Das Wirtshaus (Sehr langsam) / Страноприемницата
      Mut (Ziemlich geschwind, kräftig) / Кураж!
      Die Nebensonnen (Nicht zu langsam) / Лъжливите слънца
      Der Leiermann (Etwas langsam) / Свирачът на латерна
.
.
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×