f
^

14 октомври 2022 // 19:30 ч

Камерна зала “България”, съвместно със Софийска филхармония


Клавирен рецитал

Рафаеле д’Aнджело

Рафаеле д'Aнджело
Рафаеле д’Aнджело

Купи билет

.
Д. Скарлати Пет сонати:
      L. 263 в Си минор
      L. 104 в До мажор
      L. 58 в Ре минор
      L. 413 в Ре минор
      L. 430 в Ми мажор
.
.
Б. Галупи Соната №5 в До мажор, T. 27
      Andante
      Allegro
      Allegro assai
.
.
Й. С. Бах/
Ф. Бузони
Четири хорални прелюда:
      “Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 645
      “Nun komm der Heiden Heiland” BWV 659
      “Ich ruf’ zu dir, Herr” BWV 639
      “Durch Adams Fall ist ganz verderbt” BWV 705
.
.
Ф. Лист Концертна парафраза върху “Риголето” от Дж. Верди, S. 434
.
.
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×