f r
^

15 ноември 2018 // 19:30 ч

Зала “България”, съвместно със Софийска филхармония


Симфоничен концерт

Софийска филхармония


Солисти: клавирно дуо Марко СкиавоСерджо Маркеджани (Италия),
Виктория Василенко, пиано (България) и Людмил Ангелов, пиано (България),
Диригент: Росен Гергов (България)

Марко Скиаво - Серджо Маркеджани, Едуардо Понсе
Марко Скиаво
и Серджо Маркеджани

Виктория Василенко
Виктория Василенко

Людмил Ангелов
Людмил Ангелов

Росен Гергов
Росен Гергов

Купи билет

.
Волфганг
Амадеус Моцарт
(1756-1791)
Концерт за две пиана и оркестър
в ми-бемол мажор KV365
      Allegro
      Andante
      Rondeau: Allegro
.
Дину Липати
(1917-1950)
Концертино в класически стил
за пиано и оркестър Oп. 3*
      Allegro moderato
      Adagio molto
      Allegretto
      Allegro molto
.
.
.
Пауза
.
.
.
Николай Капустин
(1937)
Концерт за пиано и оркестър №4 Оп. 56*
.
.
* Първо изпълнение в България.
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×