f
^

29 октомври 2022 // 19:30 ч

Софийска градска художествена галерия


Клавирен рецитал

Доач Бездюз

Доач Бездюз
Доач Бездюз

Купи билет

.
Й. С. Бах- Ф. Бузони Органов прелюд и фуга в Ре мажор, BWV 532
.
.
В. А. Моцарт Соната в Ла минор KV 310
      Allegro maestoso
      Andante cantabile con espressione
      Presto
.
.
Ф. Лист Трансцедентален етюд №10 във Фа минор
.
.
С. Рахманинов Етюд-картина в До минор, Оп. 39 №1
.
.
Фр. Шопен Балада в Сол минор, Оп. 23
.
.
Ф. Бузони 10 Вариации върху Прелюд в До минор от Шопен
.
.
Общи условия - лични данни

Декларация за защита на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните на Европейския парламент в сила 25 май 2018 г., фондация „Пиано екстраваганца“ декларира, че събира единствено данни, необходими за участието в програмата „Приятелски принос“ на фестивала.

Лични данни

Фондация „Пиано екстраваганца“ събира информация за лицата, дали съгласието си да участват в програмата „Приятелски принос“, съгласно формуляра, публикуван на уебстраницата на фестивала „Пиано екстраваганца“.

Цел на събирането на информация, обработка на информацията и предоставяне на трети лица

Информацията, събрана от формуляра за участие в програмата „Приятелски принос“, ще бъде използвана иключително за изпращане на информация за всички събития в рамките на фестивала „Пиано екстраваганца“ и/или свързни с програмата „Приятелски принос“.
Събираната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.

Информация за контакт

Фондация „Пиано екстраваганца“, адрес: гр. София 1504, ул. „Асен Златаров“ №24. Email: p.extravaganza@gmail.com

Вашите права

Имате право на достъп до своите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако желаете да получите копие от съхраняваните от нас данни или желаете те да бъдат изтрити, моля свържете с нас на посочните по-горе координати.
Имате право да подадете жалба го компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни – гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. Email: kzld@cpdp.bg

×